De aankoopprocedure van een recreatiewoning op Noordzee Beach Village via Roompot Projects

Stap 1: oriënteren

U heeft de eerste stap al gezet en bent u aan het oriënteren op het aankopen van een recreatiewoning. U zit vast met een heleboel vragen. Wat is het doel van de aankoop? Wilt u zelf gebruik maken van de woning? Welke locatie is ideaal? Wij helpen u graag in dit proces om tot de juiste woning te komen.

Stap 2: reserveren

U kunt als aspirant-koper uw interesse kenbaar maken door een recreatiewoning, Beach House of lodge vrijblijvend te reserveren via het online reserveringssysteem of door contact op te nemen met Roompot Projects via +31 (0)118 - 641500 of sales@roompotprojects.nl.

Het aankopen van een recreatiewoning op Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad

Stap 3: afspraak

Na uw reservering maakt Roompot Projects een afspraak met u. In een persoonlijk gesprek krijgt u alle informatie over de verschillende mogelijkheden en condities van de aankoop, de financieringsmogelijkheden, de fiscaliteit en de beheer- en gebruiksmogelijkheden van uw recreatiewoning, Beach House of lodge op Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad.

Stap 4: aankoop

Na uw definitieve keuze krijgt u de koop-/aannemingsovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Indien gewenst, is voor u als koper een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koop-/aannemingsovereenkomst een voorbehoud op. Dit betreft een minimaal aantal verkochte recreatiewoningen, Beach Houses en lodges en het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning voor dit project (indien van toepassing). Binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst dient u als koper een waarborgsom of bankgarantie te deponeren bij de projectnotaris.

Stap 5: mogelijkheden gebruik recreatiewoning

Indien u de recreatiewoning, Beach House of lodge wenst te benutten voor de recreatieve verhuur, nodigt Roompot Projects u voor de start van de bouw (indien van toepassing) uit voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden. U kunt vervolgens een keuze maken voor de verhuurcategorie en het daarbij behorende inventarispakket. Ook zijn er mogelijkheden voor meerwerkopties. Tevens wordt een huurovereenkomst opgemaakt voor de bemiddeling via Roompot Vakanties.

Stap 6: passeren hypotheekakte

De projectnotaris zal u uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op het kantoor te laten passeren. Dit gebeurt binnen vier weken na ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst, of nadat de bouw van de recreatiewoning, Beach House of lodge is begonnen. Dit is afhankelijk van welk moment als laatst heeft plaatsgevonden.

Stap 7: termijnnota

Telkens als een deel van de bouw van de recreatiewoning, Beach House of lodge gereed is, ontvangt u een termijnnota. U dient deze termijnnota binnen veertien dagen na dagtekening te betalen.

Stap 8: oplevering en overdracht

Wanneer de recreatiewoning, Beach House of lodge gereed is voor het gebruik, wordt deze aan u als koper opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt u tijdig een uitnodiging. Indien u zelf niet aanwezig kan of wenst te zijn, kunt u de oplevering via een machtiging laten verzorgen door een bouwkundig bureau. In het geval van verhuur stelt u de recreatiewoning, Beach House of lodge na oplevering verhuurgereed ter beschikking aan Roompot Vakanties.

Contact per e-mail

Stel uw vraag

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op +31 (0)118 – 641500 of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op!