Inzicht in de jaarlijkse kosten van een recreatiewoning op Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

Onroerendezaakbelasting (ozb)

De onroerende zaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente Sluis de waarde van de recreatiewoning, Beach House of lodge. De gemeente stelt elk jaar de hoogte van de onroerendezaakbelasting vast en int deze bij de eigenaar.

Zuiveringslasten/watersysteemheffing

Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in onder meer beken, sloten en rivieren. De kosten voor het zuiveren van het oppervlaktewater worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil. Waterschap Scheldestromen stelt de kosten van beide heffingen vast en int deze bij de eigenaar. In sommige gevallen geschiedt de inning via de beheerder.

Inzicht in jaarlijkse kosten van een recreatiewoning op Noordzee Beach Village van Roompot Projects.

Gas, water en elektra

Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad maakt afspraken met de leveranciers van gas, water en elektra betreffende de huisaansluiting en het eerste gebruik. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik.

Rioolrecht

Rioolrecht kan de gemeente rechtstreeks innen, of u betaalt deze via de beheerder van het park.

CAI/Internet

De beheerder berekent de heffingen die voortvloeien uit het gebruik van het CAI-net door aan de eigenaren. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting.

Verzekeringen

U dient er rekening mee te houden dat de recreatiewoning, Beach House of lodge vanaf de oplevering verzekerd moet zijn. Wij bieden u hiervoor een arrangement aan. De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering is gebaseerd op de aanbieding van de verzekeringsmaatschappij. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting.

Retributie (parkbijdrage)

De beheerder brengt retributie in rekening voor onder andere de afvalinzameling, onderhoud en instandhoudingskosten van straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, het onderhoud aan openbare infrastructuur, enzovoort.

Klein onderhoud

Vanzelfsprekend kunnen er tijdens uw verblijf of dat van onze gasten kleine defecten en storingen ontstaan. U kunt hierbij denken aan een defecte lamp, een toilet dat niet goed doorspoelt, een losse deurklink, etc. De technische dienst zal deze zaken uiteraard zo snel mogelijk proberen op te lossen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden bij u als eigenaar van de woning in rekening gebracht en vallen onder de kleine onderhoudskosten.

Huishoudelijke services

Als u de woning in verhuur geeft, kunnen wij alle huishoudelijke services verzorgen. In het kostenoverzicht zijn de verplichte huishoudelijke services opgenomen welke bij de Roompot moeten worden afgenomen. Deze omvatten; het basispakket, brandblusser- en rookmeldercontrole en, wanneer van toepassing, de inspectie van de sauna. Indien u alle services via de Roompot afneemt dient u rekening te houden met een extra kostenpost van €1.100,- excl. btw. Deze extra services bestaan uit: grote schoonmaak, ramen zemen, onderhoud buitenwerk, onderhoud CV- en MV-installatie en mos- en algenbestrijding.

Tuinonderhoud

Een jaarrond tuinonderhoud is opgebouwd uit; het maaien van het gazon, het bemesten van het gazon, onkruidbestrijding en het snoeien van de beplanting. De totaalprijs voor het tuinonderhoud van de recreatiewoningen of lodges wordt berekend aan de hand van de perceeloppervlakte. De oppervlakte van de woning of lodge is hierin verdisconteerd. Wanneer de oppervlakte van de recreatiewoning of lodge niet wordt meegerekend, wordt de prijs per vierkante meter van het tuinonderhoud hoger.

Overzicht van de jaarlijkse kosten op Noordzee Beach Resort in Nieuwvliet-Bad

Alle bedragen in € TypeDuinhage LodgeDuinveld LodgeNieuwhove RecreatiewoningZandwijck Recreatiewoning
Aantal personen46416
Onroerendezaakbelasting*185185260635
Zuiveringslasten170170170170
Watersysteemheffing*195195235425
Gas/water/elektra1.1001.2501.1002.000
Rioolrecht236236236236
Cai/internet360360360360
Verzekeringen*165165230560
Retributie (parkbijdrage)1.6531.9011.6532.149
Totaal eigenaar gerelateerde lasten4.0644.4624.2266.535
(klein) Onderhoud3104033101.157
Huishoudelijke services*143143188207
Tuinonderhoud636636509955
Totaal verhuur gerelateerde lasten1.0891.1821.0072.318
Totale lasten5.1535.6445.2338.853

Bekijk de tabel in PDF

* Kan variëren naar gelang de investeringswaarde van de accommodatie. De indicatieve kosten zijn gebaseerd op tarieven en gegevens, geldend op datum opmaak (maart 2018). Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden, aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact per e-mail

Stel uw vraag

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op +31 (0)118 – 641500 of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op!